In november 2006 werd een groepje van twaalf muzikanten van de band afgesplitst.
Dit groepje bestaande uit vier tamboers, vier fluitisten, een bekkenist, een liraspeler, een grote tromslager
en de drummajor hebben binnen de 'Band of Liberation' een aparte plaats ingenomen.
Dit met een eigen show en speciale muziek voor een tamboer- en pijperkorps.

 

De muziek bestaat uit de volgende stukken:

                                                                    The British Grenadiers
                                                                    Lillibulero
                                                                    Stengelmarsch no.5
                                                                    Finale Drums of Colchester
                                                                    Franse Marsen
                                                                    Colonel Boogie
                                                                    Pack Up Youre Troubles
                                                                    La Diane et la Rigodon D'Honneur

 

 
De aalmoezenier van "Tripple A" achter het
trommelaltaar in de Hooghlandse Kerk in Leiden.